fbpx

Kỹ thuật chạy quảng cáo gửi tin nhắn xem video

Giúp cho các nhà quảng cáo gia tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng inbox khi xem video.

Với kỹ thuật này tôi chỉ, chỉ ra một số điểm lưu ý khi sét chiến dịch quảng cáo để có được định dạng đó.

Tạo chiến dịch quảng cáo bằng lưu lượng truy cập

Bước 1: Ở tầng chiến dịch các bạn chọn loại hình lưu lượng truy cập

Bước 2: Lựa chọn lưu lượng truy cập là Messenger

Bước 3: Cấu hình kịch bản gửi tin nhắn 

Và đây là kết quả

One thought on “Kỹ thuật chạy quảng cáo gửi tin nhắn xem video”

Comments are closed.