fbpx

KHÓA HỌC Facebook

KHÔNG KIẾN THỨC HÀN LÂM

100% đảm bảo kiến thức thực chiến và áp dụng tất cả các kỹ thuật từ thuật toán Facebook để tối ưu.

Các khoá học

Khóa học FAD - Deep target

Khóa học chạy quảng cáo Facebook cho trang bán hàng chuyên sâu, thực chiến chạy luôn sản phẩm bạn tại lớp

Khóa học FAP - Profile Ads

Khóa học chạy quảng cáo Facebook cho trang cá nhân, khóa học độc quyền duy nhất tại Việt Nam chưa có 1 khóa học thứ 2 làm được điều này