fbpx

[Deep 2] Tài khoản Business – Kiến thức nhập môn cho nhà quảng cáo (Phần 1)

Chào các bạn thân mến! khi các bạn bắt đầu đọc những dòng đầu tiên khi tôi đặt bút chia sẻ với các bạn là lúc các bạn đang cùng với tôi hoà mình vào thế giới của Facebook Ads.

Bởi vì sao tôi đã chọn bài viết chia sẻ đầu tiên là về Business thay vì các bài viết khác. Bởi, đó là điều đầu tiên với một người bắt đầu bước những bước đi đầu tiên, hay cho dù những người đang lạc lối trong thế giới Ads cũng cần phải hiểu một sức mạnh  vô cùng lớn từ TK Business đem lại.

Trong suốt thời gian, quá trình tôi đi chia sẻ, tôi nhận ra một điều: Các nhà quảng cáo (gọi là pro hoặc chiên gia) cũng đang sai lầm lớn về khái niệm hay khả năng mà tài khoản Business có thể đem lại. Tôi đặt câu hỏi hầu hết với mọi người: “Quyền nào cao nhất trong Facebook?” đại đa số đều ngây ngô trả lời hay có những kẻ tay nhanh hơn não, mồm nhanh hơn não thốt ngay rằng quyền Quản trị viên (Amin) là quyền cao nhất trong Facebook. Điều này hoàn toàn sai. Vậy quyền nào sẽ là quyền cao nhất trong Facebook.

OK! giờ chúng ta sẽ đi chi tiết về 2 loại tài khoản để các bạn dễ hình dung.

Tài khoản cá nhân: Quyền cao nhất trong cá nhân là Admin và thể hiện sự ngang hàng cùng cấp. Bạn có thể nhận thấy rằng trong bất kỳ trường hợp nào thì bạn hoàn toàn có thể “sút” người đồng nghiệp của mình ra khỏi cuộc chơi. Nghĩa là tài sản không thuộc sở hữu của riêng ai trong quyền này.

Tài khoản doanh nghiệp (Business): Với tài khoản Business thì hoàn toàn khác. Bạn cứ hình dùng đây là mô hình phát triển theo công ty, và quyền cao nhất sẽ là quyền chủ sở hữu. Những người làm công ăn lương dù giữ cập bậc vai trò gì thì cũng không thể chiếm dụng tài sản khi nó là của một doanh nghiệp khác đang sở hữu.

Vậy quyền sở hữu là quyền chủ sở hữu (Owner) mới là quyền cao nhất trong Facebook chứ không phải là quyền quản trị viên (Amin) hay bất cứ quyền nào khác.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vai trò và quyền trong Trình quản lý kinh doanh (Tài khoản Business) một cách cụ thể hơn.

Trình quản lý kinh doanh là một nền tảng miễn phí để quản lý hoạt động kinh doanh của bạn với chế độ quyền 2 lớp. Hai hệ thống quyền sẽ giúp các doanh nghiệp quản lý an toàn và duy trì quyền kiểm soát tài khoản quảng cáo, Trang và danh mục của mình.

2 lớp quyền có ý nghĩa gì?

Lớp quyền thứ nhất: là việc thêm mọi người vào doanh nghiệp của bạn làm quản trị viên hoặc nhân viên. Quản trị viên kiểm soát tất cả các thành phần của Trình quản lý kinh doanh, bao gồm sửa đổi hoặc xóa doanh nghiệp và thêm hoặc xóa mọi người khỏi danh sách nhân viên. Nhân viên doanh nghiệp có thể xem thông tin trong mục cài đặt cho doanh nghiệp nhưng không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào, ngoại trừ trường hợp họ được chỉ định là Biên tập viên tài chính.

Lớp quyền thứ hai: là quyền truy cập mà bạn chia sẻ với các đối tác hoặc đại lý để quản lý tài sản doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như Trang hoặc tài khoản quảng cáo. Trang hoặc tài khoản quảng cáo chỉ có thể hiển thị trực tiếp trong một Trình quản lý kinh doanh mỗi lần nhưng có thể có nhiều Đối tác hoặc tài khoản riêng để truy cập, đăng và quản lý quảng cáo thay mặt mình. Bạn có thể thu hồi quyền được chia sẻ này bất cứ lúc nào.

Vậy với tài khoản Business sẽ giúp các nhà quảng cáo có thể:

  • Phân quyền hàng loạt
  • Bảo vệ tài sản

Bài viết đã tròn 700 từ cũng đủ dài nên chúng ta sẽ đi tiếp về tài khoản Business ở phần 2. Ở phần này tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết để có một tài khoản Business, kỹ thuật dùng tài khoản Business.