fbpx

Day: Tháng Tám 11, 2019

Kiến thức Deep Target

Audience Insight hiểu để target

Có rất nhiều các bạn chạy quảng cáo Fây Búc khi target nhưng ít ai biết “Hành; Sở; Nhân”  của Fây Búc được cấu thành nên từ đâu.

Read More
Kiến thức Deep Target

Hiệu ứng chim mồi trong chiến lược content

Bạn có thể google search và trả ra đến 568.000 kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, bài viết này tôi sẽ đóng vai một biên tập viên báo chí sẽ làm một bài tổng hợp cho anh chị em đọc cho đã.

Read More
Kiến thức Deep Target

Đọc target Post đối thủ – Kỹ thuật dành cho bác nông dân chuyên cần

Vời nền tảng công nghệ 4.0 thì dù con muỗi bay ngang cũng biết con đực con cái. Thế giới này có quá nhiều Tool.

Read More