fbpx

Day: Tháng Mười Hai 18, 2017

Hướng dẫn
Kiến thức Deep Target

[Deep 1] Kiến thức nhập môn – Đấu giá trên Phây búc như thế nào?

Nếu bạn là một nhà quảng cáo hay chuẩn bị bước chân vào thế giới này, thì đây sẽ là bài viết nhập môn cho bạn. Nếu bạn bỏ qua bài này mà bạn thành công được thì bạn giỏi hơn tôi nghĩ và chỉ số IQ của bạn chắc cỡ hơn 200 có thừa.

Read More